23 lutego 2020

Śledztwo trwa, iskry lecą, a oni? Cóż, "Układ idealny" Emilii Szelest!

AKTA ŚLEDZTWA #652
Podejrzana: Emilia Szelest
Narzędzie zbrodni: maszynopis
Kryptonim akcji: "Układ idealny"


WYDANO NAKAZ WSZCZĘCIA DOCHODZENIA
~ * ~